Zmena názvu ministerstva

02.11.2010 11:46

Aktuálny oznam:

 V súlade so zákonom NR SR č. 372/2010 došlo s účinnosťou od 01.11.2010 k zmene názvu "Ministerstva pôdohospodárstva,životného prostredia a regionálneho rozvoja SR" na „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“. 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034