Školenie PRV pre obce BB kraja

26.01.2012 13:22

 

 

Školenie určené pre obce mimo pólov rastu a mimo oblastí kde je založená MAS. Je vhodné aj pre obce alebo VSP, ktoré sa snažia o založenie MAS a doteraz sa im to nepodarilo.

Témy sú relatívne nezávislé na sebe ale navzájom súvisia, takže na jednotlivé témy sa môžu prihlásiť rôzni záujemcovia, podľa zamerania svojej činnosti.

 

Školenie je financované z PRV 2007 – 2013

 

Téma

Brusno

Revúcka Lehota

Bacúch

Právny rámec a základné programové dokumenty zamerané na rozvoj vidieka  

25.1.2012

26.1.2012

31.1.2012

Prvky riadenia projektového cyklu – tvorba projektov

31.1.2012

2.2.2012

7.2.2012

Finančné riadenie

1.2.2012

3.2.2012

8.2.2012

Implementácia projektu

7.2.2012

10.2.2012

14.2.2012

Personálne riadenie a monitoring projektu 

8.2.2012

11.2.2012

15.2.2012

 

 

 

Na stiahnutie:

 

POZVÁNKA

 

NÁVRATKA

 

 

Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK
Námestie SNP č. 23,
974 01  Banská Bystrica
Tel: 0915 892 063
E-mail: imrich.hezel@fhsr.sk

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034