Pozvánka na Valné zhromaždenie Partnerstva MP-ČH

02.06.2016 13:51

Valné zhromaždenie

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Partnerstva Muránska planina- Čierny Hron, ktorého ste členom.

 

Valné zhromaždenie sa bude konať 9.júna 2016 o 15.00 hod., Obecný úrad Valaská – obradná sieň. 

 

Návrh programu:

 

             1.     Prezentácia účastníkov  

             2.     Zahájenie  Valného zhromaždenia

             3.     Schválenie programu  a orgánov VZ

             4.     Výročná správa za rok 2015

             5.     Správa o hospodárení, správa revíznej komisie za rok 2015

             6.     Návrh výšky členských príspevkov na rok 2016

             7.     Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2016

             8.     Informácia o stave schvaľovania stratégií CLLD/LEADER

             9.     Rôzne

         10.     Správa Návrhovej komisie

         11.     Ukončenie Valného zhromaždenia

 

 

         Mgr. Irena Milecová

                                                                       predsedníčka Partnerstva MP - ČH

 

 

 

V prípade prekážok osobnej neúčasti člena - fyzickej osoby, alebo neúčasti štatutára člena - právnickej osoby, prosíme o vyplnenie Poverenia inej osoby na zastupovanie na Valnom zhromaždení, toto Poverenie je potrebné predložiť pri prezentácii !!

 

 

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034