Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101

24.01.2012 07:20

 

 
 
Štrukturálne fondy - Informačné semináre k výzve KaHR-31SP-1101

 

Bratislava, 24. januára 2012. Slovenská agentúra pre cestovný ruch organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1101 vyhlásenej dňa 16.12.2011 v rámci  OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

 

Pozvánku na seminár si môžete stiahnuť TU

 

Zdroj:www.sacr.sk

 

  

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034