Ďalší významný krok k prevádzke parného vláčika.

21.11.2012 17:45

 

 

Tisovecké občianske združenie „Zubačka“ vzniklo 31. 05. 2004, s cieľom zachovať a prezentovať muzeálne železničné hodnoty. Naše združenie má právnu formu občianskeho združenia a venuje sa revitalizácií normálnorozchodnej ozubnicovej železnice na trati medzi mestami Tisovec a Brezno. Tu pripravujeme zaviesť sezónnu turistickú prevádzku parných vlakov, parným ozubnicovým rušňom, na železničnom traťovom úseku medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou.

Dosiahnutím tohto cieľa, ktorý predpokladáme v lete roku 2013 by vznikla jedinečná atrakcia svetového významu, pričom chceme zachovať vysoký stupeň historickej autenticity trate. 
Občianske združenie už roky systematicky pracuje na príprave fungovania ozubnicovej prevádzky.
V letných mesiacoch tohto roku sme v  starom rušňovom depe na železničnej stanici opravili vonkajší prehliadkový kanál pre rušne, sfunkčnili asi 40 rokov nepoužívaný ventil na vodnej prípojke a  mnoho ďalších vecí potrebných k pripravovaným jazdám parného   vláčika. 
Dňa 4. 11. 2012 sme doviezli do Tisovca motorový rušeň T 444,1082, dva dobové historické osobné vozne pre cestujúcich, vagón na uhlie a cisternu na vodu.
Všetku túto techniku, bez ktorej by vláčik nemohol jazdiť, Občianskemu združeniu zapožičalo MDC Bratislava.
Všetko ostatné čo vás zaujíma o ozubnicovej železnici sa dozviete na mob. telefóne č. 0903 133 466.

Ján Spišiak, predseda O.Z. Zubačka TISOVEC, 

FOTO

Kontakt

Kancelária

Nám. Dr. V. Clementisa 87, 1.poschodie
980 61 Tisovec

0918 118 034