Projekt "Príprava územia Muránska planina - Čierny Hron na program CLLD /LEADER 2014-2020" bol podporený z Programu rozvoja vidieka 2014- 2020, opatrenie 19.1.

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

„Európa investuje do vidieckych oblastí“

  

Priebežné výstupy tvorby Stratégie miestneho rozvoja 

(CLLD stratégia územia Muránska planina - Čierny Hron 2015-2022)

Prezentácia o môžnostiach podpory

z programu CLLD/LEADER 2014-2015

 

 

Prezentácie z informačného semináru 24.11.2015

 
 

Informačný materiál 

Dotazník

Otvoriť dotazník v novom okne

Stretnutia k príprave územia 2015

29.07.2015 Tisovec
04.08.2015 Valaská
05.08.2015 Muráň
06.08.2015 Michalová
11.08.2015 Čierny Balog
12.08.2015 Drábsko
13.08.2015 Muránska Dlhá Lúka
18.08.2015 Tisovec
19.08.2015 Pohronská Polhora
20.08.2015 Čierny Balog
25.08.2015 Lom nad Rimavicou
26.08.2015 Valaská
27.08.2015 Pohronská Polhora
02.09.2015 Pohronská Polhora
22.09.2015 Tisovec
30.09.2015 Tisovec
13.10.2015 Tisovec
24.11.2015 Zbojská - seminár