Kancelária

 

Jesenského 835, (Mestské kultúrne stredisko, 1 poschodie)
980 61 Tisovec  

mobil: 0948 043 904  

email: partnerstvompch@gmail.com  

 

Mapka

 

Personálne obsadenie:

PhDr. Igor Pašmík  - manažér partnerstva

Ing. Viera Krišková - ekonóm partnerstva 

 

 Úlohou kancelárie partnerstva je:

 

 

 • Zabezpečovať :

  • organizačne činnosť orgánov Partnerstva,

  • procesy implementácie rozvojovej stratégie,

  • aktualizáciu stratégie MAS

  • komunikáciu medzi partnermi a ich aktuálnu informovanosť

  • výkon všetkých úloh, ktorými boli poverení pracovníci Radou, alebo Predsedom Partnerstva

 • Príprava návrhov pre Radu Partnerstva a to: 

  • výziev MAS v programe LEADER, formulárov, rozpočtových tabuliek, manuálov pre žiadateľov ...

  • hodnotiacich kritérií pre výzvy MAS,

  • finančných podmienok pre výzvy MAS

  • monitorovacích podmienok a systému monitoringu,

  • projektov Partnerstva,

  • aktivity Partnerstva

 • Realizovať: 

  • doplňovanie auditu územia MAS,

  • poradenské služby pre občanov pôsobiacich na území MAS v oblasti finančných zdrojov EÚ, národných zdrojov, iných zdrojov, tvorby a realizácie projektov a pod.

  • informačný servis o aktivitách MAS - vedenie web stránky MAS, vydávanie informačných materiálov a bulletinov o MAS

  • organizovanie workshopov a seminárov pre obyvateľov na území MAS

  • organizovanie vzdelávania a školení

  • vedenie účtovníctva a administratívy Partnerstva

  • získavanie finančných prostriedkov pre činnosť Partnerstva a napĺňanie jeho cieľov